webhosting by: WebSupport.sk                                             UnlimitedHosting | CustomHosting | FreeWeb.sk

LSTME - tábor pre mladých geekov

WooDy's picture

Počas letných prázdnin sa koná kopec zaujímavých akcíi -- na veľa z nich sa dá zabaviť, na niektorých aj čosi naučiť; najlepšie samozrejme je, keď sa na nejakom mieste tieto dve veci spoja dokopy. Za krkolomnou skratkou LSTME sa skrýva Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike, letný tábor pre ľudí (prevažne vo veku 12 -- 17 rokov), ktorý má tradíciu siahajúcu až do minulého tisícročia. Jednoducho ide o fantastické a nezabudnuteľné stretnutie mladých geekov, ktoré by žiaden mladý geek nemal vynechať!

Na tábore sa spája zábavný program s užitočným -- okrem faktu, že o odborný program sa starajú bývalí účastníci, ktorí sa zaoberajú danou oblasťou aj profesionálne, si tu účastníci nájdu čas na aktívny oddych a spoznanie ďalších ľudí, ktorí majú podobné záujmy. V zábavnej časti programu sú účastníci rozdelení do skupín, ktoré nesúvisia s ich odborným zameraním (ba práve naopak, sú čo najviac “pestré”) a spoločne sa zúčastňujú hier a táborového príbehu, ktoré si pre nich pripravili vedúci.

V odbornom programe majú účastníci možnosť venovať sa všeobecne témam ako programovanie, konštrukcia elektronických zariadení, LEGO a robotika, natáčanie a strih videa. Pre skúsenejších účastníkov tu je možnosť zamerať sa na jednu oblasť a celý tábor sa venovať jednému projektu pod vedením skúseného vedúceho.

Okrem dlhodobého odborného programu sa na LSTME objavujú krátke, zhruba dvojhodinové prednášky z vybraných oblastí, ktoré účastníkom umožňujú získať základné informácie z rôznych ďalších oblastí. O vlastnú náplň sa starajú vedúci, alebo pozvaní hostia.

Ďalšie informácie získaš z webovej stránky tábora a
fotky z minulých ročníkov si môžeš pozrieť na facebooku. Ak si mladý geek, tak ani neuvažuj o tom, že by si to zmeškal a zaregistruj sa! Ak vieš o iných mladých geekoch, rýchlo im odovzdaj túto informáciu! Za roky fungovania tábora sa zatiaľ nenašiel jediný geek, ktorý by účasť oľutoval. Naopak, našlo sa veľa takých, ktorí oľutovali svoju neúčasť :)

Average rating
(5 votes)

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
tommyhot's picture

Re: LSTME - tábor pre mladých geekov

Ta na fotke vpravo (z mojej strany) sice nic moc, ale verim tomu, ze puffiky ma nom nom...
----------
tommyhot@hackingmachine:~$ "zly zly lunex" &> /dev/null

Re: LSTME - tábor pre mladých geekov

Chcem si pozriet fotky ale!?....

"fotky ... si môžeš pozrieť na facebooku ..."

...taky mlady geek ako ja nema na facebooku account -> /bad_luck...

Re: LSTME - tábor pre mladých geekov

To kto dal zenam trafopajkovacky? Collateral dmg?

srnec's picture

Re: LSTME - tábor pre mladých geekov

Kona sa to v Norsku? :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
webhosting by: WebSupport.sk UnlimitedHosting | CustomHosting | FreeWeb.sk